Tervezés

A beruházás sikerének egyik kulcsa a jó előkészítés, a jól átgondolt tervezés.

Ennek érdekében a Biogáz Unió Zrt. elkészíti az engedélyezési tervdokumentációt, a kiviteli tervdokumentációt és a megvalósulási tervdokumentációt. A tervezési és engedélyeztetési munka során fontos a szabványok, hazai és EU-s előírások nyomon követése, az építési hatósággal, szakhatóságokkal, átviteli rendszerirányítóval, hálózati és elosztói engedélyessel, energiafelügyeleti szervvel történő egyeztetés és folyamatos kapcsolattartás.

Célunk az engedélyek, jogosultságok lehető legrövidebb úton történő megszerzése a felsorolt szervektől és az ügymenet teljes körű lebonyolítása.